DUURZAAM

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Voor de instandhouding van het bos is het tot slot belangrijk dat het economische waarde krijgt. Alleen dan kan het bos beschermd worden tegen de omzetting naar andere landgebruiksvormen, zoals landbouw en soja- en palmolieplantages.


Aan het hout echter kun je niet zien of het uit een duurzaam beheerd bos komt, of niet. Met duurzaam hout bedoelen we eigenlijk: hout aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Hout, voorzien van een logo of certificaat voor de herkomst (duurzaam bos), is daarmee ‘duurzaam hout’.


FSC

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody, wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.

FSC stelt zich ten doel de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting. Hiervoor stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer waarmee zij de consument zekerheid verschaft over de herkomst uit verantwoord beheerde bossen.

Voor FSC-gecertificeerde artikelen is Stemid Bouwstoffen B.V. gecertificeerd onder FSC- Certificaatnummer: SCS-COC-000652-ANH

Download hier ons FSC certificaat

Voor meer informatie over FSC: www.fsc.nl


PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringsysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringssysteem om eindgebruikers te garanderen van houtproducten uit verantwoord beheerde bossen. PEFC is in beginsel opgezet om de belangen van kleine boseigenaren te behartigen. Het PEFC certificeringssysteem vindt zijn oorsprong in Europa. Mede hierdoor vindt het de grootste dekking in Noord/Oost Europa. FSC is daarentegen eveneens sterk vertegenwoordigd in de zuidelijke (tropische) gebieden.

Voor PEFC-gecertificeerde artikelen is Stemid Bouwstoffen B.V. gecertificeerd onder PEFC- Certificaatnummer: SCS-PEFC/COC-000652-JI

Download hier ons PEFC certificaat

Voor meer informatie over PEFC: www.pefcnederland.nl